Sun4Malindi
bouwt aan de toekomst


­


INHOUDELIJK VERSLAG VAN STICHTING SUN FOR MALINDI 2018


Bestuur:


Het bestuur is 2 keer bij elkaar geweest. De reden hiervoor is de ziekte van de voorzitter. Er heeft inmiddels een bestuurswisseling plaatsgevonden. Voorzitter G.Pouw is vervangen door K. Buijs.

Onderwerp van de vergaderingen zijn: benoemen van een project van sister Margaret, maatschappelijk werkster in Malindi. Daarnaast is er veel overleg geweest met Wilde Ganzen, die een eventueel project wil ondersteunen.


Project:


Er is gekozen voor het project: Onderwijs maakt sterk. In samenwerking met St. Vincent de Paul Charity Group uit Malindi is de inhoud bepaald. Mede dankzij financiele steun van Homico is dit gerealiseerd. De bedoeling was om dit project in 2018 rond te krijgen, maar door de vele gesprekken met Wilde Ganzen (en veranderingen) is de afhandeling in 2019 gebeurd.

  1. Voor 60 Kinderen, die van de kleuterschool naar de lagere school gaan, is voor elk kind een uniform begroot. Op de kleuterschool was dit niet verplicht, maar op de lagere school wel. Het uniform bestaat uit: rok/broek, blouse, spencer, kousen, rugzak, bijdrage voor een lessenaar (verkapte bijdrage voor de leraar) en schoenen.

  2. Training voor 60 vrijwilligers die in ziekenhuizen en in de regio voorlichting en hulp bieden aan mensen met HIV/Aids. Op de middelbare school geven zij voorlichting over het gebruik en gevaren van drugs. Er zijn ook kinderen besmet met HIV.

  3. Voor het maatschappelijk werk zijn 2 laptops en 1 printer begroot. Het maatschappelijk werk in Malindi bestaat uit 4 personen, die in de hele regio ondersteuning biedt aan zowel kinderen als volwassenen in de rural aerea van Malindi.

Malindi:


In 2018 hebben 3 bestuursleden een bezoek gebracht aan Malindi. Er zijn gesprekken gevoerd met de districthoofd voor onderwijs, de heer Fikirini, diverse hoofden van middelbare scholen, iemand van de roterie. Doel was te bespreken hoe de hulp aan zeer kansarme mensen uit de rural aerea niet afhankelijk blijft van financiele steun uit andere landen. Sporadisch gebeurt al wel steun vanuit de regering, maar ouders moeten zelf de aanvraag indienen.


Fietsen.

Diverse kinderen, die een fiets hebben gekregen, kwamen naar de pastorie om hun fiets te laten zien. Zij zijn erg blij met hun vervoermiddel, omdat ze geen uur meer hoeven te lopen om op school te komen. De fiets wordt voor verschillende doeleinden gebruikt.

Waka Waka lampen

Er staan 20 kinderen bij de Wazimanischool met waka waka lampjes, die een aantal jaren geleden zijn uitgedeeld. De kinderen komen uit zeer   arme gezinnen. Tijdens de vakantie helpen zij hun ouders op het land. Het gebeurde dat tuc tuc chauffeurs soms kinderen (meisjes) oppakken, vriendschap sluiten en zwanger maken. Deze meisjes verlieten dan de school. Rebecca Kai is namens Vincent de Paul  vertegenwoordiger van deze school. Er wordt nadrukkelijk gesproken over hoe belangrijk onderwijs is. Met de waka waka lampjes kunnen zij ’s avonds studeren. Het hoofd van de Barani school heeft aangegeven dat er nog veel meer kinderen een Waka Waka lamp kunnen gebruiken. Helaas is de organisatie van deze goedkope lampen failliet.

Student

Alfred Oloo, een student, die door SUN jarenlang financieel is ondersteund, komt het bestuur bedanken. Hij vertelt dat zijn leven drastisch is veranderd. Hij was een zwerver en heeft dank zij SUN een studie kunnen volgen. Hij is nu onderwijzer, is getrouwd en heeft een zoon. Hij gaat kinderen, die geen kansen hebben helpen. Zijn woorden: “Dank zij Sun kan ik nu ook anderen helpen.” De regering geeft in 2018 de helft minder dan vorig jaar. Het bisdom vult dit bedrag aan. Dank zij Vincentius Vereniging Breda kunnen ieder jaar 11 studenten een opleiding naar het vervolgonderwijs.

HIV/AIDS groep

Het bestuur bezocht een van de HIV/AIDS groepen in Kisumu Ndogo. Het is een actieve groep. Alle deelnemers leggen een bepaald bedrag in. Ze komen wekelijks bij elkaar en bespreken één onderwerp, wat door de vrijwilligster wordt bepaald. b.v. Er wordt gesproken over hoe de week verlopen is en waar men problemen mee heeft. Deze mensen maken gebruik van de supplementen, waar SUN aan mee betaalt. Er zijn in totaal 5 van deze groepen. Als mensen geld nodig hebben voor b.v. eten voor de kinderen, of een dak boven hun hoofd, dan kunnen zij geld lenen. Wil iemand Kes 1.000,00 lenen, dan moet zij eerst zelf Kes 500,00 gespaard hebben, zij moet dan Kes 1100,00 terug betalen. Een persoon houdt alles bij; een hele administratie. De groep maakt manden voor de verkoop, de opbrengst komt ten goede aan de groep.

Vakanties

Tijdens de vakanties komen studenten van het vervolgonderwijs in een van de kleuterscholen bij elkaar. Zij praten dan over diverse onderwerpen, zoals opkomen voor jezelf, zij krijgen voorlichting over drugs/HIV en andere onderwerpen waar zij mee bezig zijn.

Rescue center

De bestuursleden hebben met Pater Bert Buijs een bezoek gebracht aan het rescue center. Hoewel Sun hier geen financiele steun aan heeft gegeven, is het de moeite waard om te zien hoe misbruikte kinderen met of zonder kind hier opgevangen worden. Door therapie proberen zij dit trauma te verwerken. Door muziek, dans, handenarbeid (sieraden maken) naailessen en onderwijs te volgen hebben zij een dag invulling. Er zijn al 191 kinderen verder geholpen. Sommigen gaan terug naar familie en voor anderen die niet terugkunnen naar familie wordt een andere opvang gevonden.

Small Home

Het was vakantie tijdens het bezoek van het bestuur. De ouders komen altijd voor de vakantie de kinderen zelf ophalen. De meeste ouders hebben weinig of geen probleem hiermee. Na de vorige vakantie is een kind zwaar ondervoed teruggekomen van de vakantie, even later is ze gestorven. De staf probeert de ouders ervan te overtuigen dat de kinderen er niets aan kunnen doen, dat de ouders moeten accepteren dat een kind gehandicapt kan zijn.

Natuurlijk is er ook een bezoek gebracht aan Madunguni. Het land was net omgeploegd en was klaar om de mais te zaaien. De boer Mateso laat ons zien hoe er vissenvoer wordt gemaakt. In de 2 grote tunnels worden groenten en tomaten verbouwd. De okra op een klein veldje. Onder een afdakje van verdorde takken worden kleine plantjes beschermd tegen de zon. April zou de regenmaand moeten zijn, maar veel regen is er nog niet gevallen. Er is een put geslagen toen het land was gekocht. Deze zit echter niet diep genoeg, waardoor er soms helemaal geen water is. Mateso heeft daar flink de pest over in, zeker als de maïsoogst hierdoor mislukt. Er zijn echter wel verschillende tappunten, maar als er geen water is hebben deze weinig nut.

Bezoek ziekenhuis

Malindi sub country- hospital. 3 personen  van de afdeling Health workers van St. Vincent de Paul krijgen via de chef  van het ziekenhuis mensen doorverwezen die getest worden op HIV-Aids. Zij maken contact met de patiënt en bezoeken hen thuis omdat thuis ontmoeten veel meer openheid met zich meebrengt. Per maandagmorgen spreken ze daar c.a. 80 mensen.

Per maand komen alle vrouwen die ook de huisbezoeken afleggen samen. Zij krijgen spreken samen over wat zij meemaken en krijgen per maand 3000Kes voor reiskosten en eten onderweg. Zij hebben als identiteit t shirts: st.Vincent de Paul Health-workers, zodat patiënten weten waar zij terecht kunnen.


Plannen 2019

In 2019 wordt door 2 bestuursleden een nieuwe web-site gemaakt.

In samenwerking met Sister Margaret wordt een nieuw project gekozen.

Er wordt een aanzet gemaakt hoe we de bekendheid van onze stichting kunnen berbreden.